פרסום

הרבה מעצבים עוברים בדרכם המקצועית דרך משרדי פרסום. זהו בדרך כלל מקום בו יש תעבורה רבה של נושאים והאפשרות למעצב ללמוד ולהתנסות שם היא רבה. יחד עם זאת,

גם תחלופת המעצבים גבוהה ולכן ההיכרות של המעצב עם המוצר שהוא מעצב במשרד הפרסום אינה יכולה להיות מעמיקה.

היות וחלקנו יוצאי משרדי פרסום, אנחנו יודעים גם איך מעצבים מודעות תדמית או מכירה.

מדור הפרסום באתר שלנו מדגים את הדברים.